Jubileumconcert samen met de Ontwaking uit Deurne(B) 2019

Oude banden worden aangehaald

Drechtstad muziekvereniging en de Ontwaking uit Deurne (België) geven op 27 oktober een gezamenlijk jubileumconcert. Beide orkesten vieren dit jaar hun jubileum , De Ontwaking 100 jaar, Drechtstad Muziekvereniging 50 jaar.

Samen bestaan deze twee jubilerende orkesten dit jaar 150 jaar. Dat wordt gevierd met 2 uitwisselingsconcerten.

Het eerste concert vindt op zondag 27 oktober om 14:30 uur plaats in kerkgebouw de Rank, Dubbelsteijnlaan-west 70 in Dordrecht.

Voor de toegang tot het concert wordt uw financiële bijdrage erg gewaardeerd.

Voor het tweede uitwisselingsconcert, op zondag 24 november, zullen de fans wat verder moeten reizen  want dat vindt in Deurne, bij Antwerpen plaats. Gegevens over de exacte tijd en plaats zijn te zijner tijd op de website van Drechtstad te vinden.

Socialistische Harmonie Ontwaking op 1 mei1925

Het is overigens niet de eerste keer dat beide orkesten samen muziek maken.

Al in 1950, 1951 en 1952 hebben er uitwisselingen tussen beide orkesten plaatsgevonden. Deze band leidde ertoe bij de overstromingen in 1953 een bijzonder muziekstuk werd geschreven door de toenmalige dirigent van de Ontwaking, Jef Truyens, nl. De Mars van de Scheepsherstellers, waarin de gedachte werd verwerkt “Water kan veel miserie veroorzaken, maar alles kan hersteld worden”.

De Drechtstad Muziekvereniging bestond toen nog niet, dat was toen nog Arbeiders Harmonievereniging de Volharding.

Arbeiders Harmonievereniging de Volharding fuseerde in 1969 met het Dordrechtsch Harmoniegezelschap de Bazuin en Het Dordrechtsch Harmoniekorps, gezamenlijk gingen deze korpsen verder onder de naam Drechtstad Harmoniekorps. In 1996 werd de naam gewijzigd in Drechtstad Muziekvereniging.

Een leuke wetenswaardigheid, onze voorzitter Zeeg Mulder was zestig jaar geleden ook al van de partij bij het uitwisselingsconcert van 1960.

Arbeiders Harmonievereniging Volharding op de trappen van het stadhuis

De Bazuin op de trappen van het Dordtse stadhuis

Groepsportret van het Dordrechtsch Harmoniekorps in de tuin van schouwburg Kunstmin

 

Foto’s van het jubileumconcert op 27 oktober 2019