De Vereniging – Verbonden met Vroeger

Dordrecht kent een lange traditie als het gaat om muziekverenigingen.
Drechtstad Muziekvereniging is ontstaan uit een fusie van drie verenigingen:

De Arbeiders Muziekvereniging Volharding (het Rode Korps) 1897-1969

Deze vereniging had, naast het maken van muziek en het meedoen aan concoursen, tevens een maatschappelijke functie. Haar doel was ‘het dienstbaar maken van instrumentale muziek aan de propaganda van de moderne arbeidersvereniging zoals die op politiek en economisch terrein haar uitdrukking vind in de PvdA en in het NVV.’

In het regionaal archief is een krantenbericht te lezen uit 1957, waaruit blijkt dat op 24 april 1897 door een vijftal Dordtenaren deze ‘arbeidersfanfare’ is begonnen.

In het begin werden de repetities bij een van de leden thuis gehouden in de Kolfstraat. Men had in het begin beschikking over maar een muziekinstrument; een piston, zoals op de afbeelding (bron: https://mimo-international.com/).

Later kreeg men een eigen repetitielokaal en het aantal leden groeide gestaag. De Dordtse musicus J.P. Piera tilde de vereniging naar een hoger muzikaal niveau. Rond 1920 werd het fanfarekorps omgevormd tot harmonievereniging.


Dordrechtsch Harmoniegezelschap de Bazuin 1905 – 1969

Het Dordrechtsch Harmoniegezelschap de Bazuinhad had een christelijke signatuur. De krant de Dordtenaar maakte op 15 juli 1955 melding van een galaconcert in Kunstmin ter viering van het gouden jubileum van de vereniging. De vereniging speelde het concert in samenwerking met de gemengde zangvereniging ‘Apollo’ en Liedertafel ‘Zanglust’. Zelfs de toenmalige burgemeester dhr. Van der Dussen was bij het concert aanwezig.

Dordrechtsch Harmoniekorps 1916-1969

Het algemene Dordrechtsch Harmoniekorps heeft vanaf 1938 tot na de fusie in 2001 als repetitieruimte in het gebouw De Harmonie aan de Vest gezeten. Dit herenhuis werd in 1832 gebouwd in opdracht van Albertus Gips, een scheepsbouwer en had naast een woongedeelte ook ruimte voor diverse verenigingen en een school. Nu is het weer in gebruik als woonhuis en atelier.

Deze drie verenigingen zijn in 1969 gefuseerd onder de naam Drechtstad Harmoniekorps.

In 1996 veranderde de naam in Drechtstad Muziekvereniging.


Bron: Regionaal Archief Drechtsteden