We hebben een nieuwe voorzitter!

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering droeg scheidend voorzitter Ger van der Eerden de voorzittershamer over aan nieuwe voorzitter Gerard Noorlander.

overdracht